Integritetspolicy

Allmänt
Denna policy beskriver hur Instila hanterar dina personuppgifter. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Insamling av information
För att du ska kunna köpa varor hos oss så måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter. Vi samlar in information från dig när du beställer varor, kontaktar oss via kontaktformulär eller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt mobilnummer och din adress. Vid anmälan till nyhetsbrev samt vid användande av kontaktformulär sparar vi din e-postadress och namn om det är angivet.

Användning av information
Instila hanterar dina personuppgifter för olika ändamål. Syftet är att:
- Hantera och skicka din order.
- Skicka information om din order (via e-post eller sms).
- Erbjuda kundservice t.ex. besvara frågor (via e-post eller telefon).
- Marknadsföra våra produkter (via e-post eller sms).
- Följa lagstiftning gällande bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknadsundersökningar och statistik relaterat till köp av våra varor.


Laglig grund för insamlande av data
Syfte 1: För att administrera, utveckla och leverera våra varor och kunna erbjuda support.
Rättslig grund: fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor).
Vilka personuppgifter lagras: namn, adress, mobilnummer och e-post.
Lagringstid: två år efter att du senast varit aktiv hos Instila (köp eller kontaktat vår kundtjänst).

Syfte 2: Försäkra oss om att gällande svensk lagstiftning efterlevs, exempelvis bokföringslagen.
Rättslig grund: förpliktelse enligt gällande lag.
Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: namn, adress, mobilnummer och e-post.
Lagringstid: så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.
 
Syfte 3: Kommunikation och information om Instilas varor via e-post och SMS.
Rättslig grund: intresseavvägning.
Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: namn, mobilnummer och e-post.
Lagringstid: två år efter att du senast varit aktiv hos Instila (köp eller kontaktat vår kundtjänst).

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Instila kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.

Utlämnande av uppgifter
Vi delar inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas inte vår betalningsleverantör Klarna.

Säkerhet och Informationsskydd
Vi gör allt vi kan för att skydda dina personliga uppgifter. Endast den person som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. kundservice) får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information finns i säker miljö i Sverige.

Användning av cookies
Våra cookies förbättrar användningen och tillgången av webbutiken. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information.

Avsluta prenumeration av nyhetsbrev
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information om nya varor, realisation och tävlingar. Om du inte längre vill ta emot nyhetsbrevet så hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av nyhetsbrevet.

Ändring av integritetspolicy
Instila äger rätt att vid behov ändra och komplettera integritetspolicyn.

Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du här.

Drift & produktion:  Wikinggruppen